Задача 1.27

У скільки разів зміниться енергія конденсатора, якщо напругу на ньому збільшити в 4 рази?