Задача 1.30

Пластини плоского повітряного конденсатора площею S притягуються із силою F. Визначте заряд конденсатора.

Дано:

Розв'язання:

S
F
ε
0

Із формул E F  і q = 2ε0SE маємо:
q
q = 2ε0S ·  F · q2 = 2ε0SF;
q

q = √2ε0SF

q — ?

Відповідьq = √2ε0SF