Задача 1.31

Плоский повітряний конденсатор із площею пластин S і відстанню між ними d заряджено до напруги U, після чого від’єднано від джерела. Яку роботу треба виконати, щоб розсунути пластини до відстані d1?