Задача 1.38

За графіком залежності сили струму в реостаті від його опору визначте напругу на реостаті (мал. 1.35).