Задача 1.46

Сила струму в металевому провіднику дорівнює 0,8 А, переріз провідника 4 мм2. Вважаючи, що в 1 см3 є 2,5 • 1022 вільних електронів, визначте середню швидкість їхнього упорядкованого руху.