Задача 1.47

Визначте силу струму в мідному провіднику перерізом 10 мм2, якщо середня швидкість упорядкованого руху вільних електронів дорівнює 4,2 мм/с, а їхня кількість становить 5 • 1024.