Задача 1.52

Який внутрішній опір елемента, якщо його ЕРС становить 1,2 В і при зовнішньому опорі 5 Ом сила струму дорівнює 0,2 А?

Дано:

Розв'язання:

ε = 1,2 В
R = 5 Ом
I = 0,2 А

r εIR ;
I
r 1,2 – 0,2 · 5  = 1 (ОМ).
2

r — ?

Відповідь: r = 1 Ом.