Задача 1.57

Загальний опір двох послідовно з’єднаних провідників — 5 Ом, а паралельно з’єднаних — 1,2 Ом. Визначте опір провідників.