Задача 1.59

Визначте силу струму в кожному з резисторів (мал. 1.37), якщо напруга між точками A і B дорівнює 12 В, R1 = R2 = 8 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 Ом, R6 = 6 Ом.