Задача 1.6

На якій відстані від заряду 1 · 10–8 Кл напруженість поля дорівнює 300 Н/Кл?