Задача 1.67

На скільки градусів нагріється алюмінієвий провідник із площею поперечного перерізу 4,5 мм2 після пропускання по ньому струму силою 0,75 А протягом 20 с? Вважати, що від усієї енергії, що виділяється в провіднику під час проходження струму, навколишньому повітрю передається половина енергії.