Задача 1.7

Ємність конденсатора дорівнює 40 пФ. Виразіть цю ємність у фарадах та мікрофарадах.

C = 40 пФ = 4 · 10–11 Ф = 4 · 10–5 мкФ.