Задача 1.70

Значення ЕРС джерела струму часто визначають за показами вольтметра, під’єднаного до затискачів джерела. Чи точне значення ЕРС дає цей найпростіший метод її оцінки? Що показує вольтметр, під’єднаний до затискачів джерела?

Якщо зовнішній опір R >> r, то внутрішнім опором можна знехтувати і Iε/R. Але тоді напруга на зовнішньому колі U (або на затискачах джерела) приблизно дорівнюватиме EPC: U = IR = ε. Якщо зовнішнє коло розірване, то напруга на затискачах джерела дорівнює його ЕРС. Чим більший опір вольтметра порівняно З внутрішнім опором джерела струму, тим точніше значення ЕРС при приєднанні вольтметра до полюсів джерела.