Задача 1.78

Як вплине на середню швидкість напрямленого руху електронів у мідному провіднику збільшення сили струму в ньому в k разів?

При рівномірному розподілі густини струму по поперечному перерізу провідника сила струму буде визначатися за формулою:

q = √2εSF

Звідси υ I .
q0nS

При збільшенні сили струму в k разів середня швидкість напрямленого руху електронів збільшиться у k разів.