Задача 1.84

До Германію додали невелику кількість атомів Арсену. Що і чому є основними носіями зарядів у такому напівпровіднику?

Арсеній — елемент п’ятої групи Періодичної системи хімічних елементів. Він має п’ять валентних електронів. Але для забезпечення парно-електронних зв’язків чотиривалентного Германію потрібно всього чотири електрони. Тому п’ятий електрон атома Арсеній виявляється зв’язаним особливо слабко і може бути легко відірваним від домішкового атома за рахунок енергії теплових коливань. При цьому виникає електрон провідності і збільшується концентрація електронів провідності (провідність n-типу).