Задача 1.85

Магній і Телур за температури 20 °С мають питомі опори відповідно 0,04 і 5000 Ом · м. Яка із цих речовин є напівпровідником?

З двох речовин Телур є напівпровідником, тому що питомий опір значно більший: 5000 Ом · м >> 0,04 Ом · м.