Задача 2.1

Є камертони на 50, 126 і 440 Гц. Визначте період коливань кожного камертона.