1. ДЗ
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк 2019 рік

Задача 2.120

Промінь світла переходить з повітря у скло. Кут заломлення дорівнює 27°. Який кут падіння променя? Показник заломлення скла — 1,7.

Дано:

Розв'язання:

β = 27°
n = 1,7

За законом заломлення світла  sin α  = n, тоді sin α = nsin β;
sin β

sin α = 1,7 · sin 27° = 0,77; α = 51°.

α — ?

Відповідьα = 51°.

Повідомити про помилку