Задача 2.121

Кут падіння променя з повітря на поверхню води складає 60°, а кут заломлення — 40°. Який показник заломлення води? Який кут падіння променя, якщо кут заломлення дорівнює 45°?

Дано:

Розв'язання:

α1 = 60°
β1 = 40°
β2 = 45°

Користуємося законом заломлення світла.

sin α1  = n;
sin β1
n sin 60°  =  0,866  = 1,34.
sin 40° 0,6428

Знаючи значення показника заломлення, знайдемо зіп α2.

n — ?
α2 — ?

sin α2  = n, тоді sin α2 = n sin β2;
sin β2

sin α2 = n sin β2; sin α2 = 1,34 · sin 45° = 0,9475; α2 = 71°.

Відповідь: n = 1,34; α2 = 71°.