Задача 2.122

Граничний кут повного відбивання для спирту — 47°. Визначте показник заломлення спирту.