1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. СИРОТЮК 2019 рік

Задача 2.122

Граничний кут повного відбивання для спирту — 47°. Визначте показник заломлення спирту.

Дано:

Розв'язання:

α0 = 47°

За формулою для повного відбивання світла:

1  = sin α0, тоді n 1 ;
n sin α0

n — ?

n 1  =  1  = 1,36.
sin 47° 0,7314

Відповідьn = 1,36.

« Назад Вперед »