1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. СИРОТЮК 2019 рік

Задача 2.18

За 1 хв виконується 180 гармонічних коливань, амплітуда яких становить 7 см, а початкова фаза дорівнює 0, π/2, π, 3π/2, π. Запишіть рівняння таких коливань.