Задача 2.2

Яку амплітуду, період, частоту і початкову фазу мають гармонічні коливання, задані рівнянням x = sin(628t + 2)?