1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. СИРОТЮК 2019 рік

Задача 2.22

Визначте за графіками (мал. 2.17) початкову фазу кожного коливального руху. Запишіть рівняння кожного руху, якщо xmax = 5 см; ν = 10 Гц.