1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк 2019 рік

Задача 2.3

Визначте зміщення кульки за 0,05 с, яка здійснює коливання за законом x = 5sin600t.

Дано:

Розв'язання:

x = 5sin600t
t1 = 0,05 с

Підставляємо значення часу в рівняння:

x = 5sin 600 · 0,05 = 2,5.

x1 — ?

Відповідьx = 2,5 м.

Повідомити про помилку