Задача 2.4

Чим відрізняються один коливальні рухи, графіки яких від одного зображено на малюнку 2.16?

Коливальні рухи а та б мають однакову амплітуду 2 м, але різні періоди коливань:

Tа = 6 с, Tб = 12 с

Коливальні рухи б та в мають однаковий період 12 с, але різні амплітуди:

xmax. б = 2 м, xmax. в = 4 м.

Початкова фаза всіх коливальних рухів однакова й дорівнює φ0 = 0.