Задача 2.52

Потужність витрачається на перемагнічування осердя і струми Фуко, теж мізерні, оскільки осердя складається з окремих ізольованих пластин.