Задача 2.70

Скільки витків має рамка площею 500 см2, якщо під час обертання її із частотою 1200 об/хв у магнітному полі з індуктивністю 100 мТл у ній індукується ЕРС, амплітудне значення якої дорівнює 63 В. Запишіть закон зміни ЕРС, якщо в початковий момент площина рамки перпендикулярна до лінії індукції.

Дано:

Розв'язання:

S = 500 см2 = 500 · 10–4 м2
n = 1200 об/хв = 20 об/с
B = 100 мТл = 0,1 Тл
εmax = 63 В

Магнітний потік крізь рамку дорівнює:

Φ = BSNcos 2πnt;

l = – Φ  = 2πnBSsin2πnt;
t

εmax = 2πnBSN.

l, N — ?

N εmax  =  63  = 100;
2πnBS 2 · 3,14 · 20 · 0,1 · 500 · 10–4

l = 63sin40πt.

Відповідь: N = 100; l = 63sin40πt.