Задача 2.73

У трансформаторах котушки первинної і вторинної обмоток одягають на замкнене феромагнітне осердя, тому що трансформатор напруги базується на явищі взаємної індукції двох обмоток на одному спільному осерді.