1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк 2019 рік

Задача 2.77

Електростанція передає потужність 2 ГВт під напругою 500 кВ. Визначте опір лінії електропередачі, якщо її ККД 96 %.

Дано:

Розв'язання:

Pпер. = 2 ГВт = 2 · 109 Вт
U = 500 кВ = 5 · 105 В
η = 96 % = 0,96

η = Pк. .
Pпер.

Pк. = η · Pпер. = 0,96 · 2 · 109 = 1,92 · 109 (Вт).

R — ?

Енергія втрачається на опір дротом:

Pвтр. = Pпер. – Pк. = 2 · 109 – 1,92 · 109 = 0,08 · 109 (Вт).

Pвтр. = I2R;

I Pпер.  =  2 · 109  = 0,4 · 104 (А);
U 5 · 105
R Rпер.  =  0,08 · 109  =  0,08 · 109  = 5 (Ом).
I2 (0,4 · 104)2 0,16 · 108

Відповідь: 5 Ом.