Задача 2.8

Визначте частоту коливань вантажу масою 400 г, який підвішено до пружини жорсткістю 160 Н/м.