Задача 3.1

Які фізичні явища свідчать про складну будову атома?

Існування електронів у складі атома підтверджується виникненням катодних променів, явищами фотоефекту та електризації тіл.

Доказами складної будови атома стали відкриття рентгенівського випромінювання та радіоактивності, розсіювання α-частинок на металевій фользі, спектрів випромінювання та поглинання.