Задача 3.13

На яких експериментальних даних ґрунтувалися постулати Бора?

Постулати Бора були підтверджені у дослідах Дж. Фіранка і Г. Герца. Вони пропускали потік електронів через газ. Виявилося, що атоми поглинають електрони тільки з певною енергією.