Задача 3.27

Довжина хвилі випромінювання, яка відповідає червоній межі фотоефекту для натрію, дорівнює 530 нм. Яка робота виходу електронів з натрію (результати подати в Дж і еВ)?