Задача 3.34

Поясніть, як відбувається фотосинтез і яку роль він відіграє у природі.

Фотосинтез — це процес утворення під дією світла вуглеводнів з води та вуглекислого газу із виділенням кисню в рослинах і деяких мікроорганізмах:

CO2 + H2O +  →  1 (C6H12O6) + O2.
6

Завдяки фотосинтезу на Землі зберігається кругообіг вуглецю та кисню. Приєднуючи до вуглеводневого ланцюга атоми інших елементів, рослини утворюють вуглеводи, жири і білки, які необхідні для харчування людини і тварин.