Задача 3.52

Для того, щоб відбулась ядерна реакція необхідно, щоб енергетичний вихід цієї реакцій Q ≥ 0.

Отже, найменша енергія, яку має мати α-частинка, дорівнює 2,79 МеВ.

Відповідь: α-частинка має мати енергію 2,79 МеВ.