Задача 3.56

Під час γ-випромінювання не відбувається зміни заряду, а маса ядра змінюється надзвичайно мало.