Задача 3.6

Унаслідок електричного розряду в розрідженому водні один з його атомів перейшов з основного стану в збуджений так, що порядковий номер стаціонарного стану змінився з n = 1 на n = 4. Надалі атом повернувся із цього стану в основний, випустивши послідовно 3 фотони. Що можна сказати про енергію, яку поглинув атом, та енергію фотонів, які він випромінив?

Згідно з законом збереження енергії: енергія, яка необхідна атому, щоб перейти з основного стану в стаціонарний стан n = u має дорівнювати загальній енергії фотонів, які випустив атом, щоб повернутися в основний стан.

(E4E1) = (E4 – E3) + (E3 – E2) + (E2 – E1);

 = 1 + 2 + 3.