Задача 3.66

Оскільки нейтрони електрично нейтральні, то на них не діють кулонівські сили. Отже, їм лише проникнути в ядро атома.