Вправа 2

1. Сучасним нормам літературної мови не відповідають: застаріле слово велегласно; розмовне слово ушам (від ухо, уші); полонізм слямизирність.

2. Прямих мовних ознак, що вказують на точне місце й час написання твору, в тексті вірша немає. Але вживання слова слямазарність, яке є полонізмом, указує на те, що автор жив у західному регіоні України, вихідці з якого часто використовують відповідні запозичення. Про час написання точно свідчить дата, яка наведена в останньому рядку автографа. Уживання застарілих слів і словосполучень лише приблизно вказує не час написання вірша.