1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 1

Прочитайте. Витлумачте значення виділених словосполучень. Скористайтеся поданим у кінці підручника словничком термінів.

Національна свідомість і національна солідарність нерозривно пов’язані. По суті, це два вияви почуття, яке називають патріотизмом, повагою, любов’ю до свого народу. Тільки свідомість — це думка, а солідарність — дія. У зрілих народів національна свідомість і солідарність нерозривні.

Коли народи завдяки розвиненій національній свідомості й солідарності домагаються розв’язання найскладніших економічних, екологічних чи політичних питань, у них зміцнюється повага до власної мови, тому що мова всіх їх об’єднує в один народ.

Укажіть речення, у якому передано головну думку висловлення.

Коли народи завдяки розвиненій національній свідомості й солідарності домагаються розв’язання найскладніших економічних, екологічних чи політичних питань, у них зміцнюється й повага до власної мови, тому що мова всіх їх об’єднує в один народ — головна думка висловлення.

Національна свідомість — це сукупність соціальних, економічних, політичних, моральних, етичних, філософських, релігійних поглядів, норм поведінки, звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких виявляються особливості життєдіяльності націй та етносів.

Національна солідарність — це спільність поглядів та інтересів у суспільстві, відчуття єдності та спільності долі, здатність суспільства виступати єдиним суб’єктом історії, основа незалежності та суверенітету держави.

Використавши подані нижче теоретичні відомості, дайте відповідь на запитання: як національна свідомість і національна солідарність співвідносяться з мовною стійкістю? Якою мірою така співвіднесеність актуальна для сучасного суспільства? Як ви уявляєте розв’язання цього питання?

На мою думку, національна свідомість і національна солідарність надзвичайно тісно пов’язані з мовною стійкістю.

Цього року на Порталі мовної політики стартувала ініціатива «Моя мовна стійкість». Вона створена, щоб допомогти російськомовним громадянам України перейти на українську, виховати мовну стійкість та популяризувати україномовність серед населення.

Як розповіли організатори, в умовах, коли ворожа пропаганда зросійщує населення, а депутати послаблюють захист державної мови, мовна стійкість українців є надзвичайно важливою.

Нація – феномен, у якому людська природа поєднується із духовною структурою, яка втілена, розвивається і функціонує в національній мові, наповнюючи її внутрішнім змістом, глибиною. У мові не тільки сконденсоване усе духовне, культурне, естетичне, гносеологічне, інформаційне багатство нації, вона містить у собі увесь спектр психологічної мотивації поведінки людини. Національна мова – це система національної гносеології і національного розуміння, сприйняття, відображення реального (й ірреального) світу, національний адекват духу. Мова поєднує національний організм у часі й просторі, забезпечуючи нації духовну й культурну безперервність, певний життєвий уклад, світоглядну систему, орієнтацію у світі, моральний закон. Вона є найважливішим засобом ідентифікації та самопізнання нації.

Саме тому, я думаю, долю України вирішують наслідки протистояння двох активних угруповань – проукраїнського і проросійського. Боротьба точиться за вплив на людність, поведінку якої значною мірою характеризує апатія, спричинена втратою мовної стійкості у попередній колоніальний період. За такого розподілу сил нашій спільноті отримати перемогу буде нелегко.

Тому постійна увага до мовної стійкості позитивно вплине на функціонування різних соціальних інститутів: державних органів, освіти, науки, культури, політики тощо. Глибоке усвідомлення духовної вартості слова, поза всякими сумнівами поліпшить моральний клімат в українському суспільстві.