1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 33

Я — редактор. Прочитайте. Укажіть допущені помилки, відредагуйте речення. Скористайтеся підказкою.

Шкідливі звички впливають на організм найбільш згубніше. — Шкідливі звички впливають на організм найбільш згубно.

Саме вони частіше всього призводять до незворотного погіршення здоров’я. — Саме вони найчастіше призводять до незворотного погіршення здоров’я.

Про це дедалі найчастіше говорять як про найбільш величезне лихо. — Про це дедалі частіше говорять як про найбільше лихо.

Найбільш помітніше знижує розумову й фізичну працездатність, гостроту зору, координацію рухів уживання алкоголю. — Найпомітніше знижує розумову й фізичну працездатність, гостроту зору, координацію рухів уживання алкоголю.

Краще всього з самої молодості не дозволяти шкідливим звичкам приглушувати здоровий глузд і відповідальність за себе й інших. — Найкраще вже замолоду не дозволяти шкідливим звичкам приглушувати здоровий глузд і відповідальність за себе й інших.

До цього треба прикласти максимум зусиль. — До цього треба докласти якнайбільше зусиль.

Визначте види допущених у реченнях помилок. Які з норм літературної мови в кожному з випадків порушено? Звіртеся з поданою на форзаці підручника таблицею «Норми літературної мови».

У всіх реченнях допущена морфологічна помилка: неправильне утворення ступенів порівняння прислівників. Порушенням морфологічної норми є поєднання обох форм ступенювання прислівників: не можна сказати — Найбільш помітніше, дедалі найчастіше. Потрібно: найпомітніше, дедалі частіше, найчастіше і т. д.

 

Чи є здоров’я цінністю? Чому? В усній відповіді вживайте прислівники та прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння.

На мою думку, усім відомо, що здоров'я — найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Прислів’я говорить: «Здоров'я — це нічого, але все без здоров'я ніщо».

Проте є чимало людей, зокрема й молодих, які, отримуючи певну тимчасову насолоду, самі шкодять своєму здоров'ю та ще хизуються тим, що надзвичайно сучасні та дуже цікаві для певних товариств.

Людина в житті може йти двома шляхами: один веде її до здоров'я, інший — від здоров'я.

То ж чи є здоров'я насправді найвищою цінністю для людини?

Я думаю, що здоров'я — це спосіб життя людини. Це той стиль, що людина вибирає для себе, і саме він визначає, досягне людина благополуччя чи ні. Давно доведено, що усе, що робить людина, відбивається на стані її здоров'я.

Добре здоров'я — це постійний процес. До доброго здоров'я людина може йти, будучи зовсім здоровою чи навіть інвалідом. Добре здоров'я містить всі цілі життя людини, її інтереси і звички.