1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 46

Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Подані в дужках іменники поставте в потрібній граматичній формі.

1. Козацькі чайки мали довжину до двадцяти метрів, ширину — три-чотири метри, висоту — до двох з половиною метрів.

2. Човном веслують двоє моряків, флотом кермує гурт вояків.

3. Фрегат «Гетьман Сагайдачний» спущено на воду 29 березня 1992 року.

4. На аверсі ювілейної монети, присвяченої сторіччю створення Українського військово-морського флоту, зображено Державний Герб України, ліворуч від нього — напис «Україна» та номінал 10 гривень, рік карбування — 2018.

 

Обґрунтуйте узгодження іменників із числівниками правилами.

Кількісні числівники пов’язуються з іменниками зв’язком узгодження або самі керують іменником.

Двадцяти метрів — у непрямих відмінках іменник і числівник стоять в одному відмінку.

Три-чотири метри — числівники два, три, чотири підпорядковують іменники, які стоять при них у формі називного відмінка множини (часто з наголосом родового відмінка однини).

Двох з половиною метрів — числівники, що включають в себе елемент з половиною, з чвертю, керують називним відмінком множини: два з половиною метри.

Двоє моряків — у сполученні зі збірними числівниками іменники вживаються в формі родового відмінка множини.

29 березня — у датах іменники — назви місяців уживаються тільки в родовому відмінку.

1992 року — з порядковими числівниками іменники у відмінковій формі узгоджуються.

10 гривень — при числівниках п’ять і тих, що позначають наступні числа, іменники вживають у формі родового відмінка множини.

 

Позначте в словах орфограми, написання слів поясніть правилами.

Козацькі, українського, військово-морського — уживання м’якого знака у суфіксах .

Військово-морського — написання складних слів разом і через дефіс.

Сторіччю, створення, карбування — подовжені та подвоєні букви.

«Гетьман Сагайдачний», Державний Герб України, Українського військово-морського флоту — велика буква у власних назвах.