1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 47

Прочитайте. Граматичні форми яких числівників, що ними ви передали числа, спричинили для вас певні труднощі?

Інтернет займає в нашому житті значне місце. До 3(трьох) основних видів запитів користувачів у 2019 (дві тисячі дев’ятнадцятому) році відносять карти, миттєвий обмін повідомленнями та музику.

Найбільш активні в мережі Інтернет українці у віці від 15 (п’ятнадцяти, п’ятнадцятьох) до 24 (двадцяти, двадцятьох чотирьох) років — серед них частка користувачів Інтернету сягає 95 % (дев’яноста п’яти, п’ятьох відсотків).

На 2 (другому) місці — люди у віці від 25 (двадцяти п’яти, двадцятьох п’ятьох) до 34 (тридцяти, тридцятьох чотирьох) років (близько 90 (дев’яноста) %).

«Домашній» Інтернет є у 65 (шістдесяти п’яти, шістдесятьох п’ятьох) % українців.

Нині в Україні Інтернетом користуються до 20 (двадцяти) млн осіб.

Щодня в Мережі з’являється близько 600 (шестисот) нових веб-сайтів, що створює все нові й нові можливості для користувачів.

Найбільші утруднення спричинило відмінювання складних числівників на позначення десятків та сотень.

 

Укажіть використані вами при передаванні чисел кількісні та порядкові числівники, а також прості, складні та складені.

Кількісні числівники — трьох, п’ятнадцятьох, двадцятьох чотирьох, дев’яноста п’яти, двадцятьох п’ятьох, тридцятьох чотирьох, дев’яноста, шістдесятьох п’ятьох, двадцяти, шестисот.

Порядкові числівники — дві тисячі дев’ятнадцятому, другому.

Прості — трьох,

Складні — дев’яноста, двадцяти, шестисот.

Складені — двадцятьох чотирьох, дев’яноста п’яти, двадцятьох п’ятьох, тридцятьох чотирьох, шістдесятьох п’ятьох, дві тисячі дев’ятнадцятому.

 

Які із числівників було вжито в непрямих відмінках? У яких саме?

Усі числівники в записаних реченнях вжито в непрямих відмінках, а саме в родовому відмінку.