1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 48

Перепишіть, подані в дужках числівники ставлячи в потрібній формі.

1. Книжною українською мовою Григорій Сковорода написав трактати, притчі, байки, близько сімдесяти, (сімдесятьох) відсотків поезій, інші твори написано латиною. Протягом останніх двадцяти, (двадцятьох) п’яти (п’ятьох) років філософ мандрував Україною.

2. Усі з двохсот тридцяти п’яти (двохсот тридцятьох п’ятьох) поетичних творів Шевченка написані українською мовою, окрім двох: вірша «Тризна» та поеми «Сліпа».

3. Микола Лукаш переклав понад тисячу видатних творів світової літератури ста авторів із двадцяти (двадцятьох) мов. Видання перекладу «Фауста» Ґете охопило більше п’ятисот сторінок, переклад «Декамерона» Боккаччо видрукувано на шестистах шістдесяти (шістдесятьох) сторінках.

 

Визначте відмінок кожного із числівників.

У першому та другому реченні числівники стоять у Р. в. (скількох?), у третьому — числівник п’ятисот у Р. відмінку, а числівник на шестистах шістдесяти (шістдесятьох) у М. в. (на скільком?).

 

Провідміняйте (усно): тридцять дві сторінки, сімсот п’ятдесят вісім творів.

Н. тридцять дві сторінки;

Р. тридцяти (тридцятьох) двох сторінках;

Д. тридцяти (тридцятьом) двом сторінкам;

З. тридцять (тридцятьох) дві (двох) сторінки (сторінках);

О. тридцятьма (тридцятьома) двома сторінками;

М. (на) тридцяти (тридцятьох) двох сторінках;

Н. сімсот п’ятдесят вісім творів.

Р. семисот п’ятдесяти (п’ятдесятьох) восьми (вісьмох) творах.

Д. сьомастам п’ятдесяти (п’ятдесятьом) восьми (вісьмом) творам.

З. сімсот п’ятдесят (п’ятдесятьох) восьми (вісьмох) творів.

О. сьомастами (сімомастами) п’ятдесятьма (п’ятдесятьома) вісьма (вісьмома) творами.

М. (на/у)семистах п’ятдесяти (п’ятдесятьох) восьми (вісьмох) творах.

 

Позначте в числівниках орфограму «уживання знака м’якшення».

М'який знак пишеться:

— у кінці числівників п'ять, шість, дев'ять, десять, від одинадцяти до двадцяти та в числівнику тридцять.

— у непрямих відмінках після літери, що позначає м'який приголосний, перед о та закінченням -ма: трьох, двадцятьох; трьома, двадцятьма.

— у називному відмінку числівників від п'ятдесяти до вісімдесяти та від п'ятисот до дев'ятисот м'який знак не пишеться ні в середині, ні в кінці слова: п'ятдесят, вісімдесят.

— у непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м'який знак вживається у їхній першій частині: трьохсот, трьомстам, трьомастами.