1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 7

Прочитайте. Визначте закінчення та основу в кожному прикметнику. З’ясуйте відмінок і число кожного з прикметників.

1. Птиця сильна (Н. в., однин.) крилом, а людина могутня (Н.в.,однин.) розумом.

2. Пишайся сильним (Ор. в., однин.) духом, а не могутнім (Ор.в. однин.) нюхом.

3. Якими б сильними, (Ор. в., множ.) могутніми (Ор.в., множ.) дерева не були — без коріння вони всохнуть.

4. Віра в себе робить людину сильною (Ор. в, однин.), а віра в народ — могутньою (Ор. в, однин.).

 

Пригадайте, від чого залежить уживання літер и – і у відмінкових закінченнях прикметників.

Прикметники твердої групи у відмінкових закінченнях мають зазвичай літеру и: сильним, сильними (сильний – тверда група).

Прикметники м’якої групи у відмінкових закінченнях мають літеру і: могутнім (могутній — м’яка група).

У називному й знахідному відмінках множини всі прикметники мають закінчення -і: парадн-і , військов-і.

 

За якою ознакою прикметники поділяють на дві групи?

Прикметники з основою на твердий приголосний: смачний, білий, земний; присвійні прикметники із суфіксами-ів-(-їв-), -ин- (-їн):мамина, Сергіїв, Оксанин, Маринин належать до твердої групи.

Прикметники з основою на м’який приголосний [н’] чи [й]: мужній, вечірній, крайній, братній, безкра[йі]й належать до м’якої групи.