1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 75

Попрацюйте в групах. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі

Нормозахисник Дата: 2.11.2018, 17:25 | Повідомлення # 25

Надзвичайно дратує оте «давайте зробимо», «давайте зустрінемось»! Граматичній нормі відповідають форми зробімо, зустріньмось! Як же пісенно звучить, як заклично вимовляється! Мовна норма — несхитний закон для всіх мовців! Дотримуватися мовних норм НЕОБХІДНО!

Група: Користувачі

Повідомлень: 25

Статус: Offline

Моволюбка Дата: 2.11.2018, 17:30 | Повідомлення # 23

Щодо наказового способу загалом згодна. Але чи ж не чуємо (навіть на уроках у школі) давайте повторимо, давай обговоримо? Безумовно, це вплив іншої мови, проте саме так чимало людей говорить!

Не забуваймо: мовна норма не така вже й несхитна, вона ЗМІНЮЄТЬСЯ! Будьмо до цього готові!

Група: Користувачі

Повідомлень: 23

Статус: Offline

Миротвориця Дата: 2.11.2018, 17:40 | Повідомлення # 15

Подруго, якщо норму хтось там порушує, йдеться зовсім не про зміну норми! Просто, крім мови літературної, є ще мова загальнонародна, де суворих норм не існує. Хай собі старші люди кажуть, як звикли і як їм зручно — йдеться про розмовне мовлення. Проте порушення норми не є припустимим у школі, у виші, у ЗМІ, у державних установах! Українська держава має стати європейською країною з УНОРМОВАНОЮ державною мовою!!!

Група: Користувачі

Повідомлень: 15

Статус: Offline

 

Включившись в обговорення, сформулюйте й письмово викладіть свої думки щодо дискутованого питання. Обґрунтуйте свою позицію якнайретельніше. Створені вами пости обговоріть у класі.

Доберіть нікнейми, які відповідають змісту ваших висловлень.

Українк@ Дата: 2.11.2018, 19:45 | Повідомлення # 49

Друзі, мовна норма – це сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови й суспільства. Мовна норма – головна категорія культури мови. Мова – живий організм, вона постійно розвивається. Зі зміною суспільства, в процесі історичних змін удосконалюються мовні норми.

Мовна норма – поняття ширше, ніж літературна норма. Це категорія історична, змінна, зумовлена змінами в самій системі мови. Але норма змінюється не дуже часто, тому люди різних поколінь розуміють одне одного.

Норми української літературної мови характеризуються системністю, історичною і соціальною обумовленістю, стабільністю. Більшість норм української мови безваріантні, тобто однозначні. Наприклад, слово земля вимовляють з наголосом на останньому складі. Але разом з тим у мові іноді трапляються варіанти. Це свідчить про становлення мовної норми. Наприклад, можна сказати зал – іменник чоловічого роду, а можна зала – іменник жіночого роду. Варіантність норми – взаємозалежність стабільності й змінності в нормі, головний показник літературної виробленості мови.

Українська мова виразно виявила риси своєї індивідуальності, тому вживання кальок є не що інше, як недостатнє опанування лексичних норм, руйнування того, що давно склалося.

Група: Користувачі

Повідомлень: 375

Статус: Offline