1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 78

Попрацюйте в групах. Прочитайте. Сформулюйте за змістом прочитаного два уточнювальних запитання, вислухайте відповіді.

Дієслова у формі другої особи однини теперішнього та майбутнього часу мають закінчення -еш(-єш), -иш(-їш): хочеш, будуєш, вариш, гоїш, захочеш, збудуєш, звариш, загоїш.

Виняток становлять дієслова дати, їсти, відповісти, розповісти: ти даси, їси, відповіси, розповіси (а не даш, їш, відповіш, розповіш, як то часом кажуть).

Дієслово бути має в усіх особах однини й множини форму є. Іноді, якщо треба надати фразі врочистого тону, уживають форму єсть: Я єсть народ… (П. Тичина). Форма другої особи однини єси — архаїчна, її вживають, коли треба надати фразі або підкресленої врочистості, або іронії (За Б. Антоненком-Давидовичем).

Запитання 1.

Як змінюються дієслова в теперішньому та майбутньому часі доконаного виду?

Дієслова в теперішньому та майбутньому часі доконаного виду змінюються за особами та числами. За характером особових закінчень поділяються на І та ІІ дієвідміни, окремо виділяється так звана архаїчна дієвідміна.

Запитання 2.

До якої дієвідміни належать дієслова дати, їсти, відповісти, розповісти і бути?

Окрему архаїчну дієвідміну мають дієслова: дати, їсти, відвісти (у сучасній мові тільки з префіксами — відповісти, розповісти) і бути.

Примітка. У 3-й особі множини дієслова на — повісти, як правило, не вживаються, їх значення передається іншими словами: будуть розповідати, розповідатимуть, розкажуть; відповісти — дадуть відповідь; доповісти — повідомлять, прозвітують тощо.

Від дієслова бути вживається тільки форма є, що заступає всі інші форми (інколи в поетичній мові для 1-ї та 3-ї особи однини — єсть); зрідка вживаються ще архаїчні форми: для 2-ї особи однини — єси, а для 3-ї особи множини — суть. У майбутньому часі дієслово бути має закінчення І дієвідміни.