1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 88

Виділіть із речень кілька словосполучень (усно). У кожному словосполученні визначте головне й залежне слова.

Пригадайте стародавній міф про Антея: силу велетню давала мати Земля. Хіба ж втратила ця історія актуальність? Що вищі хмаросяги, то відчутніша вразливість людини, що мала б шанобливо торкатися тіла Землі-матері. Так і з мовою: лише тоді відступатиме брутальність, коли належне місце в людському житті посяде найцінніший з усіх отриманих дарів — Слово.

 

До слова брутальність доберіть синоніми та антонім. Скористайтеся словником.

Брутальністьсиноніми: грубість; жорстокість (про вдачу, поводження і т. ін.), хамовитість, дикість; антоніми: делікатний, м'який, ніжний, ласкавий, лагідний.

 

У який спосіб ви визначили в словосполученнях головне слово?

У словосполученні між головним і залежним словами можливий тільки один спосіб зв’язку — підрядний.

Змістовий зв’язок між словами в словосполученні встановлюють за допомогою питання, яке ставлять від головного слова до залежного.

Наприклад: стародавній (який?) міф, вищі (які?) хмаросяги; втратила (що?) актуальність, торкатися (чого?) тіла; шанобливо (як?) торкатися.

 

Які слова не утворюють словосполучень? Звіртеся з поданим нижче теоретичним матеріалом.

Не становлять словосполучень: 1) слова, які утворюють граматичну основу речення: втратила історія; відступатиме брутальність; слово посяде; 2) однорідні члени речення: зошити і книжки; приходити і допомагати; молоді і красиві; 3) поєднання повнозначної частини мови (іменника, займенника) зі службовою (прийменником, часткою): про Антея, лише тоді; 4) складені (аналітичні) форми частин мови: майбутній час дієслова (буду читати, будуть купувати) та ступені порівняння прикметників (більш відомий, менш значний) чи прислівників.