1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 9

Перепишіть, ставлячи подані в дужках прикметники в потрібній граматичній формі. Після кожного прикметника вкажіть у дужках його відмінок і число. Закінчення прикметника виділіть рамкою.

Нині багато говорять про культурну (З.в. одн.) дипломатію. Кожен народ прагне мати своє виразне (З.в. одн.) обличчя на мапі світу. Наприклад, у Франції вам хочеться насолоджуватись не лише чудовою (Ор.в.) архітектурою та смачними (Ор.в., множ.) круасанами, а й французькою (Ор.в., одн.) мовою. Тим часом у Німеччині вам хочеться вже не так поживних (З.в., множ.) сосисок, як саме німецької (З.в., одн.) мови. Тож для нас важливо вписати в цей культурний (З.в, одн.) контекст українську (З.в, одн.) мову, культуру та інші здобутки, які відрізняють нас від великих (Р.в, множ.) і менших (Р.в, множ.) народів світу. Адже кожна з мов витворюється в певній (М.в., одн.) культурі, в особливій (М.в., одн.) і неповторній (М.в., одн.) традиції.

 

Позначте у словах орфограми.

В українських словах знак м’якшення вживається після букв д, т, з, с, ц, л, н, які позначають м'які приголосні в кінці слів: насолоджуватись; в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні: культурну, культурі; у дієсловах наказового способу та на -ться: хочеться; у суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-: французькою, німецькою, український.

Обличчя — подовжуються м’які зубні і пом’якшені шиплячі приголосні, якщо вони стоять між двома голосними знання: піднебіння, життя.

Насолоджуватись — [дж] і [дз[ позначають один звук, якщо вони належать до однієї морфеми – кореня: проходжати, бджола.

Німеччині — подвоюється ч в іменниках, утворених від прикметників на -цьк(ий): Словаччині, Донеччині, (але Харківщині, Полтавщині, Галичині (походить від Галич).

Смачними — при словотворенні i словозмiнi відбуваються чергування приголосних звуків [г] – [ж], [к] – [ч], [х] - [ш]:смак — смачними, рука — руці, ручними, дорога — дорозі, дорожніми.

Здобутки — букви з, с у префіксах з – (зі-, с): здолати, скинути, списати.

Неповторнійне з різними частинами мови: синоніми — надзвичайна, незвичайна, неабияка, виняткова, рідкісна, феноменальна.

Дипломатію — букви и, і в словах іншомовного походження: дискусія, дисципліна.

 

Поясніть, від чого залежить рід, число й відмінок прикметника. Відповідь проілюструйте прикладами із вправи. Дивися вправу.

Рід, число, відмінок прикметників визначається за родом, числом та відмінком іменників, від яких прикметники залежні.

Українську (З.в, одн., ж.р.) мову (З.в, одн.); смачними (Ор.в., множ.) круасанами (Ор.в., множ.); великих (Р.в, множ.) і менших (Р.в, множ.) народів (Р.в, множ.).

 

Провідміняйте (усно) словосполучення публічна промова, остання фраза.

Н. в. публічна промова, остання фраза.

Р. в. публічної промови, останньої фрази.

Д. в. публічній промові, останній фразі.

З. в. публічна промова, остання фраза.

О. в. публічною промовою, останньою фразою.

М. в. (на) публічній промові, останній фразі.