1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 93

Прочитайте подані у двох колонках речення з Української Вікіпедії. Зверніть увагу на граматичні форми іменників — географічних назв.

У місті Бережани встановлено пам’ятники Тарасові Шевченку та Богдану Лепкому. — З Бережанами пов’язані долі багатьох визначних діячів культури та науки.

Про історичне минуле міста Біла Церква свідчать писемні джерела та археологічні розкопки. — Найвідомішою окрасою сучасної Білої Церкви є парк Олександрія.

 

Визначте в реченнях прикладки — географічні назви та означувану ними родову назву. Значення терміна прикладка уточніть за словничком термінів.

Увага! Жирним шрифтом виділено прикладки — географічні назви та означувану ними родову назву.

Прикладка — різновид означення, який називає ознаку предмета і водночас, як виражена іменником, дає йому нову назву. Прикладка, як і означення взагалі, відповідає на питання який?

 

Поясніть особливості узгодження та неузгодження прикладок із родовими словами. Скористайтеся поданими нижче теоретичними відомостями.

Прикладки — географічні назви міст, сіл, рік із родовою назвою узгоджуються в усіх відмінках. При відсутності родових назв місто, село, озеро, гора й под. географічні назви, виражені відмінюваними іменниками, змінюються.